Up date 2013

Intro. Mask List
Home Price
Contact Us
Noh mask homeSamurai-SwordShishigashira home
Click the name of mask for enlargement.
Tobi Oto Tengu Daikoku Ko-omote Tengu-SP
Ikkaku-kaijin Yabu-OniSP Akujyo-2 Sanjyu Senzai Kaguramen
sapporomurajinjya sapporomurajinjya kuroshishi tsurimanakowH akujyobeshimi
-2
Benzaiten
Karasutengu-
SP7
Karasutengu
SP-8
Custom
Ohbeshimi
Syakko
Hondogion-
shishimai
hozonkai
Ushijima
Shishi-
hozonkai
Kusaoka-
tsushima
jinjya
Ban-
daikagura
Sanbiki-
shishi
Repair
本渡祇園獅子舞保存会
Aka-oniSP KIndei Gonkuro UZU-Kuroshishi
Ooura-shishi Awa-Otoko Gunpai Tua Kuuko Kibatobide-SP
UZU-shishigashira Female-shishi cymbals Kamuri Drum Tengu
Banner Hand-shishi Resin UZU Family crest Netsuke molding Momiji-oni
Red
Hand-shishi Family crest nestuke Molding Momiji-Oni

Inoue Corporation
Tel:81-773-23-5211 Fax:81-773-23-5190

1996-2022 All rights © reserved
Links are welcome!