Up date 2012

Intro. Mask List
Home Price
Contact Us
Click the name of mask for enlargement.
Noh mask homeSamurai-SwordShishigashira home
Gozu mask Gozu mask
Karasutengu-SP4 Karasutengu-SP4 Karasutengu-SP5 Karasutengu-SP5 Syutendoji-2 Syutendoji-2
Jyuroku-Chujyo Ohdoji Rojyo Jidou
Akatsura
Chinori Kiji Okame-3
Karasutengu
Furyu Gintenko Kishiru-Ayakashi
Daikoku-3 Samurai-Hannya Makai-Hannya
Suiko
Hikawa-Jinja
Shishi
Magaritsuno
Hannya
Tanuki-2 White Furige
Extra Large
Shimizu
Shishi
Wakagokusotsu Kogitsune Black Furige
Extra Large
Maura
Shishi
Rohgokusotsu Daitengu-SP Ondeko-SP

Inoue Corporation
Tel:81-773-23-5211 Fax:81-773-23-5190

1996-2023 All rights © reserved
Links are welcome!