Noh mask up date in 2010

Noh mask homeShishigashira home

Contact us

AZUKIBUAKU BUAKU2 AOBUAKU CHOREIBESHIMI
Kodomo Oni-Red Kodomo Oni Blue WAKAOTOKO RYOKKIMEN
WASHIBANAAKUJYO NOH MASK DEIGAN-2 ASAKURAJYO SYUNKAN
YAMANBA SHIROHANNYA-2 Haraimen-red hair DAITENGU
Tengu-Sp TOKIN+Hair DEI-KOTOBIDE AOBUAKU-2 KAGURA-HANNY
KANEKUMA-DOUJI KIBABESHIMI KARASUTENGU-W YASEONNA
SANKO-TOBIDE SARUTOBIDE KOKKI SYAKKI
YOMEODOSHIMEN SHIKAMI TENGU BISYAMONTEN DAIMO-DOUJI
SATOKAGURA KAWAWAZU TORAKUMA-DOUJI KUMA-DOUJI
Ko-CHICHINOJYO Ko-KOJISHI SOFU NAKI-AMA
RAIDEN SYAKA TSURIMANAKO TOGO
Ko-KOOMOTE YORIMASA DENJYA RYONOAYAKASHI
SUJI-OTOKO OUMI-ONNA FUSHIKIZOH2 HIGAKI-ONNA
OTOKO-MASUKAMI AO-ONI KAPPA Aka-ONI


Purchase Purchase Contact us Contact us Price list Price List
Noh mask introduction Introduction Noh mask carving process Carving
Process
Noh mask list Noh Mask
List
Noh mask Okina Okina-Style
(Okina-kei)
Noh mask female style Female
(Onna-kei)
Noh mask male style Male style
(Otoko-kei)
Noh mask old man style Old Man style
(Jyo-kei)
Noh mask gohst spirit style Ghost spirit
(Onryo-kei)
Noh mask god spirit style God spirit style
(Shinrei-kei)
Noh mask fierce god style Fierce God
Style(Kijin-kei)
Devil mask Devil 
(Oni mask)
Kyogen masks Kyogen,
Noh comic mask
Ondeko masks Ondeko
-mask
Folk masks Folk mask Custom made masks Custom
made mask
Gojinjyodaiko-masks Gonjinjyotaiko-
mask
Tengu masks Tengu masks Kitsune(Fox) masks Kitsune
(fox) masks
Identification of female masks ID of Female Mask Noh mask tying Tying Noh mask holder Mask Holder
Silver Hannya 92.5 Real Silver
Hannya for necklace!
Noh mask key holder Noh Mask Key
Holder
Noh mask t shirt Noh Mask
T shirt
Noh mask paitings Noh Mask Painting Blinking eye masks Red LED blinking eyes Hannya for good-luck charm! Silver masks Silver mask
Noh mask Preservation Preservation Voice from guests Voice from the guest Noh mask
Repair
Noh mask populer ranking Ranking Flying Noh mask Flying Noh Mask Noh mask links Link
Recommend Recommend Your own mask Please up load your own mask! Noh mask
Flip
Noh wadaiko Noh Wadaiko Hyotan(Gourd)
with family crest

Japanese
Happi

Oni (devil)  World Oni Devil World Headdress Headdress hawk-shishi Hawk Shishi Mask
Bosatsu mask
Bosatsu
Mask
Mask(men) Netsuke Noh mask
NETSUKE

Inoue Corporation
1530 Kamiaraga, Fukuchiyama, Kyoto, Japan 620-0065
Tel:81-773-23-5211 Fax:81-773-23-5190

1996- All rights © reserved
Link is welcome!